Mikä on asiakkaan vastuu palvelun käytössä?

Asiakas on velvollinen tutustumaan sopimusehtoihin, palvelukuvauksiin ja hinnastoon ennen tilauksen hyväksymistä.

Asiakas vastuulla on omien käyttäjätunnusten ja salasanojensa säilyttäminen huolellisesti. Jos kirjautumistietoja luovutetaan kolmannelle osapuolelle, asiakas vastaa myös heidän tekemisistään.

Asiakas sitoutuu noudattamaan Suomen kulloinkin voimassa olevaa lakia ja hyviä tapoja. Wepardilla on oikeus tilapäisesti tai pysyvästi sulkea tai peruuttaa palvelu, jos asiakkaan toiminta osoittautuu Suomen lakien, sopimusehtojen tai hyvien tapojen vastaiseksi.

Asiakas on velvollinen huolehtimaan, että palvelun tarjoajalla on oikeat ja ajantasaiset yhteys- ja laskutustiedot Asiakkaasta.

Asiakas on velvollinen huolehtimaan siitä, että hänen käyttämänsä ohjelmistot ovat päivitettynä ajan tasalle esimerkiksi tietoturvan osalta. Palvelimelle asennettujen sovellusten (esim. Wordpress, Joomla, Drupal jne.) tietoturvasta on huolehdittava mm. säännöllisin päivityksin.

Asiakkaan vastuulla on varmistaa, että hänellä on ajantasaiset varmuuskopiot mm. sivustosta, tietokannoista ja sähköposteista. Tietojen varmuuskopioinnista ja vanhempien versioiden säilyttämisestä Wepardin toimesta on mahdollista sopia erikseen asiakaspalvelun kanssa.