PHP:n asetusmuutokset

Jotkin ohjelmat tarvitsevat muutoksia PHP:n oletusasetuksiin. Esim. tiedostojen lähetysrajan muuttaminen onnistuu lisäämällä public_html/.htaccess -tiedostoon seuraavat rivit:


php_value upload_max_filesize 128M
php_value post_max_size 128M


Max Input Vars -arvoa voi muuttaa seuraavasti:

php_value max_input_vars 5000

Time Limit -arvon muuttaminen:

php_value max_execution_time 300