Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

Version 1 Current »

Näiden ohjeiden avulla voit tarkistaa sähköpostin tiliasetukset ja tehdä niihin tarvittaessa muutoksia.


Valitse Outlookin valikosta kohta "Tiedosto"

Valitse valikosta "Tiliasetukset" -valikkoa ja sen alta "Tiliasetukset"

Valitse oikea sähköpostitili esiin tulevasta ikkunasta, ja klikkaa sen jälkeen "Korjaa"

Valitse valintaruutu "Anna minun korjata tilini manuaalisesti" ja klikkaa sen jälkeen "Korjaa"

Tarkista että tiedot ovat oikein ja tallenna muutokset valitsemalla "Seuraava"

  • No labels