Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 2 Current »

Mikä SSL-salaus?

SSL-salauksella tarkoitetaan protokollaa, jolla suojataan tietoliikennettä internetin yli. Salauksella pyritään estämään arkaluontoisten tietojen päätyminen ulkopuolisten käsiin. Esimerkiksi verkkokaupoissa maksutietojen päätyminen vääriin käsiin vältetään salaamalla yhteys asiakkaan selaimen ja palvelimen välillä.

Liikenteen salaamiseksi tarvitaan SSL-sertifikaatti, jonka avulla kolmas osapuoli vahvistaa sen että liikenne on salattu palvelimen ja sivuston kävijän selaimen välillä.

  • No labels