Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

Version 1 Next »

Mikä SSL-salaus?

SSL-salauksella tarkoitetaan protokollaa, jolla suojataan tietoliikennettä internetin yli. Salauksella pyritään estämään arkaluontoisten tietojen päätyminen ulkopuolisten käsiin. Esimerkiksi verkkokaupoissa maksutietojen päätyminen vääriin käsiin vältetään salaamalla yhteys asiakkaan selaimen ja palvelimen välillä.

  • No labels