Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

IMAP-protokollaa käytettäessä sähköpostiohjelma synkronoi postilaatikon sisällön palvelimelta, jolloin posteja voidaan säilyttää palvelimella. IMAP-protokollaa käytettäessä viestejä voidaan siksi käsitellä esim. webmailin kautta ja useammalta eri tietokoneelta samanaikaisesti. Voit siis käyttää samaa sähköpostilaatikkoa esim. työpaikalla ja kotona.

POP3

POP3 -protokolla kopioi ensin kaikki viestit palvelimelta sille laitteelle, josta yhteys on otettu. Samalla viestit poistetaan palvelimelta (ellei toisin määrätä). POP3 -protokollan käyttö ei ole suositeltavaa mikäli samaa sähköpostia halutaan käyttää useammalta laitteelta, esim. tietokoneelta ja mobiililaitteelta.

...