Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Asiakas sitoutuu noudattamaan Suomen kulloinkin voimassa olevaa lakia ja hyviä tapoja. Wepardilla on oikeus tilapäisesti tai pysyvästi sulkea tai peruuttaa palvelu, jos asiakkaan toiminta osoittautuu Suomen lakien, sopimusehtojen tai hyvien tapojen vastaiseksi.

Asiakas on velvollinen huolehtimaan, että palvelun tarjoajalla on oikeat ja ajantasaiset yhteys- ja laskutustiedot Asiakkaasta.

Asiakas on velvollinen huolehtimaan siitä, että hänen käyttämänsä ohjelmistot ovat päivitettynä ajan tasalle esimerkiksi tietoturvan osalta. Palvelimelle asennettujen sovellusten (esim. Wordpress, Joomla, Drupal jne.) tietoturvasta on huolehdittava mm. säännöllisin päivityksin.

...