Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Näiden ohjeiden avulla voit lisätä sähköpostitilisi käyttöön Thunderbirdiin.


Valitse Käynnistä -valikosta "Sähköposti".


Kirjoita nimesi, sähköpostiosoitteesi ja salasanasi.

Valitse sen jälkeen "Määritä manuaalisesti..."

Tarkista että sekä saapuvan että lähtevän palvelimen osoite on muodossa mail.omadomain.com (vaihda tilalle oma domainnimesi).

Saapuva portti on 933

Lähtevä portti 465

SSL-varmennuksen tulee olla päällä, valitse asetuksista "SSL/TLS".

Kun asetukset ovat oikein, valitse "Testaa asetuksia uudelleen" ja sen jälkeen "Valmis".

Valitse "Valmis".