Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Sivuston kävijälle SSL-suojatun yhteyden käyttö ilmenee selaimen osoiterivillä näkyvästä lukon kuvasta ja sivuston https -alkuisesta osoitteesta.

...

Käyttöönotto

Voit pakottaa https-alkuisen osoitteen käyttöön cPanel -hallinnan kohdasta "Toimialueet"

...