Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Ohjeen uuden sähköpostilaatikon luomiseen löydät osoitteesta https://confluence.wepardi.fi/asiakastuki/kaeytoen-aloittaminen/32-miten-luon-saehkoepostilaatikoita-palvelussani


Kun laatikko on luotu, se näkyy sähköpostitilien listauksessa:

...