Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Tiedostojen lisääminen palvelimelle, niiden poistaminen ja muokkaaminen onnistuu cPanelista löytyvän Tiedostonhallinta-työkalun avulla.

...