Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Näiden ohjeiden avulla voit tarkistaa sähköpostin tiliasetukset ja tehdä niihin tarvittaessa muutoksia.


Valitse Outlookin valikosta kohta "Tiedosto"

Image Removed

Valitse valikosta "Tiliasetukset" -valikkoa ja sen alta "Tiliasetukset"

Image Removed

Valitse oikea sähköpostitili esiin tulevasta ikkunasta, ja klikkaa sen jälkeen "Korjaa"

Image Removed

Valitse valintaruutu "Anna minun korjata tilini manuaalisesti" ja klikkaa sen jälkeen "Korjaa"

Image Removed

Tarkista että tiedot ovat oikein ja tallenna muutokset valitsemalla "Seuraava"

Image Removed

"Työkalut" ja "Tilit"

Image Added

Valitse aukeavasta ikkunasta se sähköpostitili, jonka asetuksia haluat muokata.

Image Added

Tarkista että asetukset ovat oikein. Jos porttinumerot ovat väärät, valitse valintaruutu "Ohita oletusportti" ja tee tarvittavat korjaukset.

Image Added