Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Hei,

Gmail estää ohjattujen viestien vastaanottamisen juuri tuossa ilmoituksessa olevan Sender prohibited by SPF tiedon mukaan.

Jos haluat Gmailiin sähköpostit, niin sinun tulee toimia Gmailin ohjeiden mukaan

https://support.google.com/mail/answer/6304825?hl=en&co=GENIE.Platform%3DDesktop

Ystävällisin Terveisin

Wepardi asiakaspalvelu