Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

SSL-salauksella tarkoitetaan protokollaa, jolla suojataan tietoliikennettä internetin yli. Salauksella pyritään estämään arkaluontoisten tietojen päätyminen ulkopuolisten käsiin. Esimerkiksi verkkokaupoissa maksutietojen päätyminen vääriin käsiin vältetään salaamalla yhteys asiakkaan selaimen ja palvelimen välillä.

Liikenteen salaamiseksi tarvitaan SSL-sertifikaatti, jonka avulla kolmas osapuoli vahvistaa sen että liikenne on salattu palvelimen ja sivuston kävijän selaimen välillä.