Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Pääset hallinnoimaan palvelustasi löytyviä sähköposteja helposti cPanelin kautta kohdasta Sähköposti → Sähköpostitlit

Image Removed

Ohjeen cPaneliin cPanelin kirjautumiseen löydät osoitteesta https://confluence.wepardi.fi/asiakastuki/cpanel/1-mikae-on-cpanel-ja-miten-sinne-paeaeseeOhjeen uuden sähköpostilaatikon luomiseen löydät osoitteesta https://confluence.wepardi.fi/asiakastuki/kaeytoen-aloittaminen/3-miten-luon-saehkoepostilaatikoita-palvelussani1. Mikä on cPanel ja miten sinne pääsee?

Image Added


Kun laatikko on luotu, se näkyy sähköpostitilien listauksessa:

...